Traklar

M.Ö. I milenyumda, Eski Traklar Avrupa’daki en kalabalık olan milletlerdenmiş. Çok fazla boylara ayrılmış olan Traklar, hem Balkan Yarımadası’nın Doğu tarafında, hem de Küçük Asya’nın Kuzey-Batı’sının bölgelerine yerleşmiştir. Güney-Doğu Trakya’da Odrysianlar, Rodoplar bölgesinde Bessiler, Kuzey-Doğu bölgelerinde Getaeler, bugünkü Kuzey-Batı Bulgaristan’da Triballiler ve Küçük Asya’da Bitinler en kuvvetli boy gruplarındandır. Trakya’nın bereketli ovalarında ziraat geliştirilmiştir, dağ bölgelerinde ise hayvancılık. Cevher madenciliği, metal işleme, çömlekçilik, dericilik ve oymacılık iyi derecede geliştirilmiştir.  Savaş hep hayatlarının bir parçasıymış.

Trak kültürünün tezahür aracılığıyla, en karakteristik ve en iyi bilinen arkeolojik eserleri genellikle anıtsal mezarlar ve etkileyici höyüklerin altında, varlıklı insanların mezarlarıdır. Bulgaristan’da Trak höyüklerinin sayısı 10 ve 60 bin arasındadır. En büyük ve en etkileyici Svilengrad Belediyesi’nin Mezek köyü yakınlarındaki tümülüstür. Kazanlık, Sveştari köyü, İsperih ve Haskovo ilinde Aleksandrovo köyü yakınlarındaki tümülüsler, kendi duvar resimleri ile ünlüdür.

Aristokrasinin zenginliği ve bazı dini ritüeller hakkında, bugün bulunmuş Trak hazinelerinden anlaşılabilir. Zengin süslemelere sahip olan, dokuz altın eserden oluşan, Panagürişte hazinesi bilhassa dikkat çekicidir. Çoğu çok süslü ve 165 gümüş eserden oluşan Rogozen hazinesi, şimdiye kadar bulunmuş en büyük hazinedir. Ruse ilinde, Borovo köyü yakınlarında keşfedilen gümüş hazine, sadece 5 eser içerir ama müthiş işlemeleri bulunmaktadır.  İlginç figüratif görüntüleri ile at biniş takımları için gümüş süsler, Lukovit ve Letnitsa hazinelerinde bulunur.

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved