Sergi

Sürekli sergilerin olduğu ve daima açık olan Doğu Rodop Trak Müze Merkezi altın çağlarındaki (M.Ö 5. ve 2. yüzyıllar) Trak kültürüne ait mezarlar hakkında bilgi sağlar. Ziyaretçiler onlardan tarihi izler görebilirler, araştırabilirler, yapay duvar resimleriyle karşılaşabilirler.

Trak kültür mirası, Geç Demir Çağı'ndan kalan (M.Ö 6. ve 1. yüzyıllar) taşınabilen kültür eserleri ile temsil edilir. Burada Doğu Radoplar, Sakar Dağı ve Meriç Nehri vadisinden en dikkat çekici ve en önemli arkeolojik eserler görülebilir.

UNESCO'nun dünya kültür mirası adayı ve onun benzersiz duvar resimleri ile olan Aleksandrovo tümülüsünün replikasından başka, Doğu Rodoplar’da Trak Sanatı Müze Merkezi'nde ilk kez M.Ö 4500-4000 yılına dayanan altın hazinesi de sunulmuştur. Varna nekropolünde bulunan parçalara benzeyen takılar dünyanın en eski işlenmiş eserleridir.

Sergiyi Düzenleyenler:
Tematik Plan: İrko Petrov
Yerleşim Düzeni: Prof. Bojidar Yonov
Fotoğraflar: İvo Hacımeşev, Doç. Dr. Nikolay Ovçarov, Dr. Georgi Nehrizov, İrko Petrov
Haritalar: Prof. Dr. Valeriya Fol, Stanislav İliev
Danışman: Prof. Dr. İvan Marazov

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved