Muzeum

Centrum muzealne „Sztuka tracka we Wschodnich Rodopach” obok wsi Aleksandrowo zostało zbudowane dzięki Programu rządu japońskiego o bezzwrotnej pomocy w dziedzinę kultury.

Budowę rozpoczęto w lutym 2008r. i oficjalne zostało otwarte 15 maja 2009r. przez ich Imperskie Wysokośći Prinz i Princesa Akisino (Fumihito i Noriko) Akisinomija i Prezydenta Republiki Bułgarii Georgi Parwanow.

Nowowybudowane Centrum muzealne ma ogólna powierzchnię 834 m kw i jest ułokowane bezpośrednio obok wzniesienia z oryginałnym grobowcem. W jednej części budynku została rozłokowana bogata ekspozycja muzealna i kopia grobowca. Druga częśc mieści współczesne centrum badawcze z laboratoriami do restawracji i konserwacji. Muzeum posiada pomieszczenia do przechowywania artefaktów i dużą salę konferencjiną, gdzie organizowane są spotkania związane z badaniami nad kulturą tracką.

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved